How to earn $2500 a month through Bug bounty [Kurdish languages]

Ahmad A Abdulla
6 min readDec 24, 2022

--

سەرەتا سلاوتان لێبێت من احمد عبدالله لە (سایبەر شێلد)دەمەوێت لەم نووسینەمدا باسی ئەوەتان بۆبكەم كە چۆن ببیتە بەگ باونتەریكی سەركەوتویان ببیت بە هاككریكی سەركەوتو دەزانم ئیستا كەدیت ئەم بابەتە ئەخوێنیتەوە ریك چاوت دەچیتەسەر ئەوبرە پارەیەی نووسیومە سەرەتا دەمەوێت بلیم ئەگەر تۆ ناتوانی بیتە ئەم جیهانە قوولە تكایە كاتی خۆت مەكوژە چونكە پەیدا كردنی پارە ئاسان نیە و ئەوەی نوسیومە ئاسان بەدەس نایەت ئەگەر هەول و شەو نەخونی بۆنەكەیت وە ئەگەر تۆبەتەمایت هاك بكەیت بۆ كاری ناشرین و كاری خراپ ئیستا لەم بابەتە برۆدەرەوە بۆتۆ گونجاونیە چونكە ئەمە تایبەتە بە هاكردن لە پیناو پاراستن و سكویركردنی جیهان

سەرەتا چۆن دەس پێبكەین ؟

ئەمەی من پێت دەڵێم ئەزموونی دەیان سالی خۆمە لەم بوارە ئەگەر لەگەل من نارۆیت دلنیابە كات ئەكوژیت هەر فێردەبیت بەلام هەنگاوەكانت درێژتر ئەبن و كاتی زۆرتری ئەویت من بەچەند قۆناعێ پیت دەڵێم چی بكەیت سەرەتا پێش ئەوەی بیرلە پەیدا كردنی پارە بكەیتەوە و دەس كەیت بەهاكردنی گۆگل و مایكرۆسۆفت جارێ تێ بگە ئەمانە چین پێش هەموو شتێك ببەبەهاككر ئینجا بریاربدە واتا چۆن بۆ ئەوەی بیتە جیهانی هاككردن و ببیت بەهاككر من پیشنیار بۆ ئەكەم نەك یەك كۆرس دەیان كۆرس بخوینەلەسر

Ethical hacker & CEH v11,v12,

من پیشنیارتان بۆ ئەكەم كۆرسەكانی و مەنهەجەكانی ئەمانە بخوینیت ئەگەر خویند كاری سایبەر شیلدیت كۆرسەكانی ئیمە بخوینە ئینجا برۆسەر ئەوانە حەزەكەم وەك قوتابیەك لیكی بدەیتەوە ئەوەی لە كۆرسی ئیمە باس ئەكریت لە هیچ شوینیك دەستت ناكەویت و فێری نابیت خۆتان برۆن بەراوردی بكەن بزانن چۆنە ئینجا برۆ سەر ئەو دوومنهەجە بۆچی ئەوانەم هەل بژاردوە چونكە ئەم دووكۆرسە وەك بەگ باونتی و پین تیستین نیە فۆكس بكاتە سەر ویب یان نیتۆرك بە عام میشك لەگەل ئەم جیهانە ئالۆزە ئەكاتەوە زانیاری زۆری تیایە تەواو شارەزاو ئەكات لە

كالی لینۆكس و ئارمیتاج و لینۆكس و پرۆگرامینگ و باش و هاكی ویب و نیتۆرك هەمووئەمانە لەخۆ ئەگریت بە وردی و بە پوختی باسی ئەكات وات لی ئەكات بناغە دروست بكەیت تێ بگەیت چین ئەمانە چۆن ئیش ئەكات تەنها بەیەك كۆرس نەجاتت نابیت چەندین كۆرس بخوینە تاتەواو شارەزا ئەبیت لە بوارەكە

ئینجا برۆ سەر

web application penetration tester , network penetration tester

تۆ تائیرە ئیشی عەمەلی ناكەیت تا ئەگەیتە ئیرە چەند مانگێك ئەویت ئینجا برۆ سەر (ویب پینتیست و نیتۆرك) لێیان تێبگە ئەمانە چین و چۆن كاردەكەن لیرە پێویستە خۆت فیری (نیتۆرك) بكەیت نیتۆرك چیە و وەك چی

ip,tcp,namp,scan,port,MAC Addresses,LAN Network.Hubs & Switches ,WLAN,WAN,LAN.SAN,VPN,Routers,

ئەمانە هەندێكی تی ئەتوانی بەس بیان زانی و لیان تێبگەیت شەرت نیە دانیشی بەسال خەریكی خویندنی نیتۆرك بیت لەسەرەوە ئەوانە هەمووی دیتە بەردەمت باشترە خۆش بزانیاریت بیان خوینی و بیان زانی ئەتوانی كۆرسیكی سی سی ئین ئەی بخوینیت بۆ ئەوەی نەجاتت بیت زۆری ئەوانە لە خۆ ئەگریت

ئینجا ئەچیتەسەر سكانی نیتۆرك و چۆنیتی دۆزینەوەی هەلە و تەعامول كردن لەگەل نیتۆرك بەتواوی واتا بی هێنەبەرچاوت ئەچیتە بالەخانەیەك چۆن سكویر ئەكەیت ئەمە لە ژورەوە ئەی ئەگەر لەدەرەوە بیت چۆن ئەتاك ئەكەیت و هاكی ئەكەیت كەواتە پی ویستت بە كۆرسی پین تیست نیتۆرك ئەبیت

web application penetration tester

ئەی بۆ ئەمەیان چیمان پێویستە ئەم قۆناغە زۆر ناخۆش و قورسە كارەكەو قورستر ئەبیت بەلام ئەگەر لەسەرەوە كۆرسەكان خویندبیت لیرە ئاسانە چونكە لەسەرەوە هەموو شتیكی تیایە لیرە زیاتر فۆكس ئەكەیتە سەر ویب و چۆنیتی تەعامل كردن لەگەل ویب سایت و هاكردنی لیرە ئەبیت ئەم شتانە بزانی

1:-top framework

Laravel
Django
Express.js
Ruby on Rails
Vue.js
Angular
Flask
CakePHP
jQuery
Symfony
ASP.NET Core
Bootstrap
Next.js
AngularJS
ASP.NET MVC
Drupal
FastAPI

ئەمانە بزانە من نالیم خۆت بكوژە هەمووی كۆرس بخوینە و لەبەری بكە تەنها تێبگە چین و چۆن ئیش ئەكات و بیان ناسرەوە بەلام ئەبیت بەلانی كەمەوە ئەمانە بزانی ئیش كردن و كۆد نوسین هەموو لق و پۆپەكانی رەبتە بەمانەی خوارەوە

php,sql,js,phpmyadmin,html,css,python,bash

ئەمانە ئبەیت بزانی زیاتر لەوانەی سەرەوە

2:- hacking tools

ئەوەی لیرە گرینگە بیزانی و هەت بیت كۆمەلی توولی سادەن ئیشی زۆر بۆ ئەكات هەموو بەلاشە لە گیت هب و گۆگل هەیە هیچ نایەویت پارەی پێ بەیت تەنها بەدوایان بگەری

subdomainfinder,burp suite,httpx,nuclei,kali linux , dirsearch , DirBuster

ئینجا دینەسەر

BUG BOUNTY

كۆتا بەشمان پیویستمان زۆر زۆر بە ریكۆن كردنە واتا شیتەل كردن و كۆ كردنەوەی زانیاری لەسەر نیچیرەكە و ویب سایتەكە ئەمە گرینگ ترین بەشی ئیمەیە ئەگەر لەوانەی سەرەوە پرۆفیشنال بیت و شارەزا بیت لیرە تەنها ریكۆن كردنەكە ئەبینت بیزانی ئەوانی تر تەنها تەركیزە ئیستا كۆمەلی شتان بۆدانیم لەسەر بەگ باونتی

سیری ئەم كورە بكەن ئەوانەی لەسرەوە باسمان كردوە هەمووی لیرە كۆبۆتەوە دلنیابن بەلینتان پی ئەدەم سیری فیدیووكانی ئەم كورە بكەن دلنیا بە هەموو شارەزا ئەبیت و لە هیچ شتیك دانامینی

بۆ بابەتی ریكۆن كردن و كۆكردنەوەی زانیاری سیری ئیرە بكەن

ئەم چانیڵە تایبەتە بە دۆزینەوە كەلین لە ویب سایتەكان كاتی كەسی كەلینیك ئەدۆزیت ئە چانیلە بلاوی ئەكاتەوە

نیتۆرك

چالینج و توولەكان

ئیبرایم هیجازی یەكیەكە لە بەناو بانگترین كۆرسەكانی بەگ باونتی باسی زۆری هەلەكان ئەكات زۆر بە دەقیقی و جوانی

نیتۆرك سكانین و هاككردن

كۆرسەكانی ئیمە

https://www.facebook.com/cybershield.team/posts/556624419811448

CTF & CHALLENGE

یەكێكی تر لەوانە زۆر گرینگە بۆ ئەوانەی سەرەتادەس پێ دەكەن ئەنجام دانی چالینجەكانە كە وە یاریك وایە چەندین سیستم بۆ دانراوە هاكی بكەیت ئەتوانی ئەو فریم هۆركانەی دامان ناوە زانیاری لەسەریان كۆ كەیتەوە و هاكیان بكەیت چونكە هەریەكەو بە جۆریك هاك ئەكرین ئەم چالینجانە راستە وەك یاریك وایە بەلام هەموو هێرشەكان راستین توشی شوینە حكومی و كۆمپانیاكان بوونە دوای چاكردنیان كردویانە بە چالینج زیاتر خۆتی لەسەر فێربكەیت ئەكریت ویندۆز بیت یان لینۆكس یان سیرفەر یان فریمەكان بیت پیش دەس پێكردنم لە كاری بەگ باونتی من خەریكی ئەم چالینجانە بووم لە هاك بۆكس یەكەمی عیراق بووم ئەمیش وای كرد ئاشنا بم بەهەموو زمانەكانی پرۆگرامینگ و سیرفەر و ولینۆكس و ویندۆز ئاشنا بم بە توول و ئكسپلۆیتەكان

چەند نموونەیەك

سەرەتا چالینجیك هەل بژیرە و ئینجا لە یوتوب و ئەوانی تر بەدوای حەلەكەی بگەری تادەستت رادیت دواتر بەبی سیر كردنی چالینجەكە خۆت هەولی بۆ بە بەبی سیر كردنی فیدیوو بزانە پیت ئەكریت

لە كۆتای كە چیوتە سەر كاری بەگ باونتی لەدوای ئەوەی ئەمانەشت هەمووی زانی و شارەزا بوویت من پیشنیار بۆ ئەكەم نەچیتە سەر ئەو سایتانەی پارە ئەدەن بۆی بزار نەبیت سەرتا چەند مانگی پۆینت كۆكەرەوە تادەستت رادیت ئەزانی چۆن لەگەل ویب سایتەكان كار بكەیت من بەهەمان شیوە 6 مانگ خەریكی ئەو سایتانە بووم كە پارەیان نادا ئینجا تەواو شارەزا بووم لەهەموو بوارەكان و هەلەكان ئینجا دەسم كرد بەكاری بەگ باونتی

زۆر سپاس بۆ خویندنەوەی ئەم بابەتە هیوادارم سوودیكی هەبیت بتوانین وا لەكۆمەل گاكەمان بكەین ئەو فكرەی ناشرینەی هەیانە لەسەر هاكردن نەمینیت و بتوانین هاك بۆ كاری باشە بەكار بینن

هەرپیشنیاریكتان هەبوو لە كۆمینت بینوسن

لایكی پەیجەكەمان بكەن

ئەكاونتی خۆم

https://hackerone.com/leaderboard/country?year=2022

هەروەها پلەی دووەم هەیە لەسەر ئاستی عیراق و پلەی 40 لەسەر ئاستی جیهان لە هاكرون

لە چالینجی هاك ذە بۆكس پلەی 1 یەكەم سالانی پیشو

توانیومە زیاتر لە 100 كۆمپانیای جیهانی كەلین بدۆزم وەك

مایكرۆسۆفت و پای پال و یاهوو و ئەپل و ئەدۆبی و وەزارەتی بەرگری ئەمریكا و بەریتانیا و زۆری تریش

--

--